Contacts

MGS Getränkemaschinenservice GmbH

Distribution and spare parts

Guido Meißner
Telefon +49 (0)571 798 78-0

Hartmut Horstmann
Telefon +49 (0)571 798 78-0

Technical Support and Service

Bernd Huxoll
Telefon +49 (0)571 798 78-0

Heiner Linnemeier
Telefon +49 (0)571 798 78-0

Construction

Natalie Dammer
Telefon +49 (0)571 798 78-0

 

 

 

Purchasing

Monika Fichtl
Telefon +49 (0)571 798 78-0

Goods receipt, shipping and quality assurance

Thorsten Weike
Telefon +49 (0)571 798 78-0

© 2024 MGS Getränkemaschinenservice GmbH · All rights reserved